Поверителност на данните

         ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин  www.gutto.bg.

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „ЕВЕРЕСТКОЗМЕТИКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204324005, ИН по ЗДДС: BG204324005, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Козяк“ № 47, ет. партер, ателие 2, тел. за контакт 0897700777;0892217777 и електронна поща: sales@gutto.bg, което дружество е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 426956.

 

         ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни: 

·    Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на gutto.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняванетона неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@gutto.bg. 

·    Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на gutto.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@gutto.bg. 

·    Други данни – освен посочената по-горе информация, ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

 

        ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сезадължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

       ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

       ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

      ЕВЕРЕСТ КОЗМЕТИКС може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление .

Имате въпроси? +359 892 217 777
Нужда от оферта? sales@gutto.bg
Нужда от помощ? support@gutto.bg